Zeehospitium

ZeehospitiumZeehospitiumZeehospitiumZeehospitium

Het project Zeehos in Katwijk aan Zee is een ontwikkeling die is opgezet door eigenaar Het Raamwerk. Het project wordt gerealiseerd op het terrein waarop voorheen het Rijnlands Zeehospitium was gevestigd. Aanleiding was dat de toen bestaande bebouwing niet meer voldeed aan de maatstaven voor zorg voor lichamelijk gehandicapten. De planvorming is gestart in 2002, in 2008 is de eerste zorgwoning geopend.

Het Zeehospitium, tevens de naam van de nieuwe woonwijk, is een bijzondere woonwijk waar wonen en zorg samenkomen. Uitgangspunt is ' omgekeerde integratie'. Door functies te mengen, wordt de scheiding tussen 'dorp' en Het Raamwerk, tussen gezond en gehandicapt,  opgeheven. Er komen ongeveer 218 woningen voor de markt, 126 wooneenheden voor de cliënten van het Raamwerk en een zorgcentrum.

Het initiatief voor dit plan ligt bij Het Raamwerk. De gemeente faciliteert de gehele ontwikkeling.Fase 1A van het plan is inmiddels afgerond, fase 1B is vergevorderd en met fase 2 wordt nu een start gemaakt. Mijn taak als projectleider is om de werkzaamheden die door de gemeente dienen te worden uitgevoerd (met name ten behoeve van de planvorming en het overnemen van het openbare gebied) te coördineren.