Proces- en projectmanagement

Proces- en projectmanagement

De functies procesmanager en projectmanager worden vaak door elkaar gebruikt.

Voor mij bestaat er een duidelijk verschil tussen projectmanagement en procesmanagement. Een procesmanager is in staat activiteiten/ onderdelen van verschillend karakter aan te sturen (bestemmingsplannen, vergunningaanvragen, onteigeningsprocessen , ontwerpsessies, stedenbouwkundige plannen, rekensessies) en daarvoor ook draagvlak te creëren, bij stakeholders zoals omwonenden en bestuurders. De procesmanager zorgt voor de tot stand koming van de randvoorwaarden voor een project.

Een projectmanager bemoeit zich - in mijn taalgebruik - alleen met de hoofdactiviteit, bijvoorbeeld het realiseren van een bouwproject conform bestek en tekeningen. De projectmanager werkt binnen de randvoorwaarden.Bij ruimtelijke (ordening) projecten gebruik ik de term proces-/projectmanager: "projectmanager" is de gebruikelijke term, vanwege het randvoorwaardenscheppende karakter is de term 'procesmanager' beter op zijn plaats. Vandaar dus de combinatie.

Een procesmanager dient niet alleen over procesmanagementvaardigheden te beschikken, maar ook inhoudelijke kennis van de processen te hebben. Zonder inhoudelijke kennis (niet te verwarren met specialistische kennis) komt zijn geloofwaardigheid snel in het geding.


Een bijzondere vorm van proces-/projectmanagement is voor mij Programmamanagement. Onder Programmamanagement versta ik het leiden van een complex project, waarin bijvoorbeeld verschillende deelprojecten (infrastructuur, woning-, kantoor- en bedrijfsontwikkeling), of ook verschillende doelen (zoals efficiencyverbetering, klantgerichtheid en arbeidsvoorwaardenverbetering) in samenhang dienen te worden gerealiseerd.
 

Voorbeelden van projecten uitgevoerd als proces-/ projectmanager
- op het gebied van Infrastructuur: Prins Alexanderlaan (Leiderdorp), Maximabrug (Rijnwoude/ Alphen aan den Rijn), Westerbaan (Katwijk)
- op het gebied van stedelijke ontwikkeling: Centrumplein (Leiderdorp), Revitalisering centrum Rozenburg

Voorbeeld van een project uitgevoerd als Programmamanager: W4-project Leiderdorp


Voor meer details van deze projecten: zie onder Projecten of het CV.